Kontakti

Kontakt za čitatelje
urednistvo@novaczasve.com

Kontakt za podršku korisnicima e-učenja
info@novaczasve.com
T +385 (0) 99 4415 142

Kontakt za prodaju i marketing
Goran Vlahović Žuvela
goran@novaczasve.com
T +385 (0) 99 4415 142

© AUTORSKO PRAVO NOVAC ZA SVE 2017. RAZVOJ I DIZAJN MEDIA4WIN D.O.O.

Search