KOLUMNA DARKA LIOVIĆA: Poduzetnici, probudite se! Pred nama je zlatno doba bespovratnih sredstava iz EU fondova

Kao jedan od ključnih problema vezanih uz povlačenje sredstava iz EU fondova često se navodi i nedovoljna informiranost poduzetnika o mogućnostima financiranja njihovih projekata. Kao konzultant s iskustvom, doista mogu potvrditi kako neinformiranost poduzetnika jest jedan od čimbenika loše apsorpcije, ali svakako ne najvažniji ili presudni.

Dapače, kad se promotre statistike vezane uz povlačenje sredstava, vidljivo je kako najbolje stojimo upravo u ugovaranju i isplati sredstava iz EU fondova namijenjenih malim i srednjim poduzetnicima dok se najlošije troše sredstva, gle iznenađenja, namijenjena javnom sektoru. Čak su i jedinice lokalne samouprave znatno uspješnije u realizaciji svojih lokalnih projekata od centralne države, javnih poduzeća i Ministarstava čiji projekti "čuče" nepripremljeni ili polupripremljeni u ladicama javnih službenika.

Da ne govorimo o sredstvima iz programa "Učinkoviti ljudski potencijali" namijenjenih prvenstveno civilnom društvu i nevladinim organizacijama koji, kolokvijalno rečeno, otvaraju boce šampanjca kad se tu i tamo otvori koji natječaj za njihove aktivnosti.

Silni milijuni za reklame o EU fondovima mogu se upotrijebiti daleko bolje

I opet je privatni sektor pokazao više fleksibilnosti, agilnosti i aktivnosti u pripremi i povlačenju sredstava u odnosu na javni. Zaključak se nameće sam po sebi – želimo li koliko-toliko poboljšati apsorpciju u ostatku proračunskog razdoblja tj. do kraja 2020. godine, potrebno je napraviti reviziju programa i preraspodijeliti sredstva na način da ih više ide u korist poduzetnika i privatnog sektora koji će svojim projektima znati kako korisno upotrijebiti EU novac.

Daleko od toga da je informiranost poduzetnika na nekoj zavidnoj razini, ali očito su se tijekom vremena i kao rezultat poduzetničkog interesa i znatiželje, ipak razvili koliko-toliko pouzdani formalni i neformalni komunikacijski kanali koji poduzetnicima pružaju barem osnovne informacije o EU fondovima, a samim time i povećali njihovu zainteresiranost za Fondove.

Čak su i jedinice lokalne samouprave znatno uspješnije u realizaciji svojih lokalnih projekata od centralne države, javnih poduzeća i Ministarstava čiji projekti "čuče" nepripremljeni ili polupripremljeni u ladicama javnih službenika

Uspješna komunikacija o EU fondovima s javnošću ne može se poistovjetiti s pregršt televizijskih reklama u top terminima na nacionalnim TV-kućama koje možemo primijetiti u posljednje vrijeme, jer reklame kakve smo vidjeli doista nemaju značajniji efekt na informiranost poduzetnika nego tek eventualno na dizanje njihove svijesti o postojanju mogućnosti iz EU fondova.

Crtani filmovi prije dnevnika o EU fondovima koje često viđamo kao da su zamijenili crtane filmove za djecu iz nekih davnih vremena, pa je teško oteti se dojmu da su milijuni i milijuni kuna sredstava za plaćanje televizijskih reklama (također financiranih iz EU fondova) mogli biti puno bolje upotrijebljeni s ciljem dizanja stupnja informiranosti poduzetnika i davanja konkretnih informacija na terenu.

Uspješan komunikacijski kanal čine svi sudionici u procesu

Primjerice, taj novac se mogao usmjeriti i prema regionalnim i gradskim razvojnim agencijama koje bi izravnim kontaktom s poduzetnicima u njihovoj neposrednoj blizini mogli, sasvim sigurno, podastrijeti više korisnih informacija od 20 sekundi televizijskog spota. Ili, da se novcem uloženim u TV reklame, primjerice, sufinancirala izrada prijava poduzetnika za EU fondove konzultantima i tako povećala dostupnost konzultantskih usluga, vjerujem kako bi sami konzultanti bili još aktivniji na tržištu u potrazi za svojim poslovnim prilikama, a na taj način i izravno doprinijeli stupnju informiranosti samih poduzetnika.

Dakle, uspješan komunikacijski kanal čine svi sudionici u procesu – od javne uprave, preko regionalnih razvojnih agencija i konzultanata, pa sve do samih poduzetnika, i svaki od tih sudionika treba preuzeti svoju razinu odgovornosti. Javna uprava treba postati ekspeditivnija u pružanju relevantnih informacija o EU fondovima držeći se pri tome zadanih rokova prilikom raspisivanja natječaja i ocjenjivanja pristiglih prijava. Regionalne razvojne agencije trebale bi preuzeti više odgovornosti u informiranju svih potencijalnih korisnika EU fondova u svojim lokalnim zajednicama, ako je potrebno primjenjujući i door to door pristup.

Uspješna komunikacija o EU fondovima s javnošću ne može se poistovjetiti s pregršt televizijskih reklama u top terminima na nacionalnim TV-kućama koje možemo primijetiti u posljednje vrijeme, jer reklame kakve smo vidjeli doista nemaju značajniji efekt na informiranost poduzetnika nego tek eventualno na dizanje njihove svijesti o postojanju mogućnosti iz EU fondova

Konzultanti bi, prije svega, trebali preuzeti ulogu preliminarnih procjenitelja potencijala pojedinog projekta ohrabrujući pri tomu pripremu kvalitetnih, dobro pripremljenih projekata s visokim tržišnim potencijalom. Poduzetnici bi se, pak, trebali riješiti svojih predrasuda o EU fondovima kao nečemu što je teško, nedostižno, komplicirano i namijenjeno nekome drugome te poduzetni prvi korak u traženju relevantnih informacijama.

Nije zanemarivo kako je upravo ovo razdoblje, od 2014. do 2020. godine, zlatno razdoblje bespovratnih EU potpora i kako već sad postoje ozbiljne naznake iz Bruxelessa da će se zbog Brexita i drugih internih EU problema izdašnost sredstava za bespovratne potpore u razdoblju nakon 2020. godine znatno smanjiti.

Darko Liović partner je u tvrtki Impuls savjetovanje d.o.o. koja se bavi pripremom EU projekata i njihovom provedbom. Menadžer je s dugogodišnjim iskustvom u financijama i reviziji te s pozicijama u privatnom i javnom sektoru. Od 2012. do 2016. godine obnašao je dužnost predsjednika Uprave Hrvatske agencije za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (HAMAG – BICRO) koja obavlja aktivnosti Provedbenog tijela 2. razine za EU fondove. Bio je i dugogodišnji zaposlenik u Big 4 tvrtkama: Ernst & Youngu i Delloiteu.

© AUTORSKO PRAVO NOVAC ZA SVE 2017. RAZVOJ I DIZAJN MEDIA4WIN D.O.O.

Search