Evo koji ulagači moraju platiti porez na kapitalnu dobit

Do kraja siječnja ulagači su obvezni prijaviti i platiti porez na kapitalnu dobit i to prema Zakonu o porezu na dohodak. Porez se plaća na dobitke od ulaganja u otvorene investicijske fondove u protekloj, 2017. godini, po stopi od 12 posto, uz pripadajući prirez.

Tri su uvjeta koji definiraju obvezu plaćanja poreza: ako je ulagač udjele kupio nakon 1. siječnja 2016., kada je i uvedeno oporezivanje kapitalne dobiti udjele, i ako je to ulaganje trajalo kraće od dvije godine, odnosno ako je u tom roku ulagač otkupio udjele u otvorenim investicijskim fondovima. Porez se plaća ako je kapitalna dobit bila veća od 112 kuna.

Porezna osnovica izračunava se tako da se od svih transakcija, dakle od zbroja svih kapitalnih dobitaka oduzme zbroj svih kapitalnih gubitaka ostvarenih tijekom 2017. godine.

Šest slučajeva u kojima se ne plaća porez

Porez se ne plaća ako je ulaganje donijelo kapitalni gubitak te u još pet situacija:

1. Ako je ulagač otkupio udjele koje je stekao prije 1. siječnja 2016. godine

2. Ako je ulaganje u fond izvršeno nakon 1. siječnja, a prodan prije isteka roka od dvije godine, pod uvjetom da je ostvarena dobit manja od 112 kuna.

3. Zamjena udjela kupljenih prije 1. siječnja 2016. između fondova kojima upravlja isto društvo pod upravljanjem istog društva, pod uvjetom da se ti udjeli ne prodaju prije zakonom propisanog roka.

4. Nasljeđivanje udjela: U slučaju smrti vlasnika udjela u investicijskom fondu, ta se sredstva nasljeđuju i budući da se radi o prijenosu udjela unutar istog investicijskog fonda, nasljednici ne moraju platiti porez. Ako nasljednici žele povući ta sredstva (otkupiti udjele), kao datum stjecanja udjela uzima se datum na koji je napravljen prijenos.

5. Darovanje udjela: Ako vlasnik udjela u investicijskom fondu želi te udjele darovati srodnicima u prvoj liniji (roditeljima, braći i sestrama, bračnom drugu i/ili djeci) nema obveze plaćanja poreza.

© AUTORSKO PRAVO NOVAC ZA SVE 2017. RAZVOJ I DIZAJN MEDIA4WIN D.O.O.

Search