Franak priprema novu tužbu: Hoće li uspjeti ukinuti ulazne i izlazne naknade na sve vrste kredita?

Nakon što je Sabor ukinuo ulazne i izlazne naknade na buduće stambene kredite, Udruga Franak priprema se za podizanje nove kolektivne tužbe kojom želi nezakonitim proglasiti naknade na sve potrošačke kredite. Tužbeni zahtjev odnosio bi se i na otplaćene i kredite u otplati.

Samo od provizija i naknada banke su lani ostvarile neto prihod od 3,2 milijardi kuna. Bankama su ti prihodi drugi po veličini izvor iz kojeg ostvaruju zaradu, odmah iza kamatnih prihoda koji su lani dosegnuli neto vrijednost od 10,8 milijardi kuna.

Udruge za zaštitu potrošača, prije svega Udruga Franak, najavljuje stoga da će se koncentrirati na rezanje i ukidanje naknada. A da se može, dokaz je i ovotjedno jednoglasno izglasavanje Zakona o stambenom kreditiranju u saboru.

Ukinute naknade na stambene kredite

Nakon što za koji dan zakon stupi na snagu, banke i stambene štedionice više neće smjeti naplaćivati naknadu za obradu ili odobravanje kredita stambenog kredita i izlaznu naknadu za otplatu, niti smiju, nakon sklapanja ugovora, uvoditi nove naknade i povećavati one koje su postojale u trenutku sklapanja ugovora o stambeno potrošačkom kreditu.

Izlazne naknade za prijevremeno otplaćene stambene kredite ukinute su još početkom 2010., no ne i na postojeće kredite, niti na ostale namjene kredita osim stambenih. Novi cilj Udruge Franak je ukidanje svih ulaznih i izlaznih naknada po kreditima te da sud te naknade proglasi nepoštenima i ništetnima.

Franak je najavio kolektivnu tužbu kojom želi dokazati da su ulazne i izlazne naknade nezakonite i po ostalim vrstama kredita, a ne samo stambenim. Tužbeni zahtjev odnosio bi se i na otplaćene i kredite u otplati, a dužnici bi, donese li sud presudu u njihovu korist, mogli privatnim tužbama tražiti povrat novca unatrag pet godina od dana podizanja kolektivne tužbe.

"Već neko vrijeme prikupljamo informacije, konzultiramo se s pravnicima i ovaj problem ispitujemo u praksi. Neke službene podatke o ovakvoj praksi banaka očekujemo i od HNB-a. Trenutno ulazimo u završnu fazu priprema gdje ozbiljno razmišljamo o podizanju kolektivne tužbe za ulazne i izlazne naknade jer itekako smatramo da su one nezakonite", rekao nam je Denis Smajo, član Upravnog vijeća i koordinator Udruge Franak.

Franak želi zaštiti i postojeće dužnike

Pojašnjava da bi tužbom dobili potrebnu širinu, odnosno dobili bi rješenje problema već naplaćenih naknada te rješenje problema izlaznih naknada u već postojećim kreditima.

"Ulazne i izlazne naknade decidirano su ukinute samo za buduće stambene kredite, ali za nas to nije zadovoljavajuća širina rješenja problema. Mi mislimo da to treba vrijediti za sve vrste potrošačkih kredita, a ne samo za stambene. Upravo zato ćemo rješenje za ovu širinu najvjerojatnije tražiti od pravosuđa", kaže Smajo.

Franak smatra da ulazne i izlazne naknade nisu u skladu sa Zakonom o obveznim odnosima niti sa Zakonom o zaštiti potrošača, te da nisu u skladu niti s pravom EU (Direktiva 93/13).

"Temelj su i neke presude Suda EU o netransparentnosti. Detalje i samu pripremu tužbe, ako je budemo podizali, prepustit ćemo naravno našem odvjetničkom timu. Treba još napomenuti da bi se podizanjem kolektivne tužbe moglo potraživati naplaćene naknade unazad pet godina, ali bismo vjerojatno i prekinuli zastaru, što nam je također važan cilj", najavljuje Smajo.

Udruga Franak trenutačno pregovora s udrugama koje su ovlaštene za podizanje kolektivnih tužbi, a hoće li tužbu, i kada, podići još je uvijek, kažu, prerano govoriti jer je pred njima još puno posla za obaviti prije podizanja takve tužbe.

© AUTORSKO PRAVO NOVAC ZA SVE 2017. RAZVOJ I DIZAJN MEDIA4WIN D.O.O.

Search