transferi u naravi

Traži pojmove iz Pojmovnika
Počinje s Sadrži Točan izraz

Pojam Definicija
transferi u naravi

plaćanja koja država isplaćuje pojedincima u obliku dobara i usluga umjesto gotova novca.

© AUTORSKO PRAVO NOVAC ZA SVE 2017. RAZVOJ I DIZAJN MEDIA4WIN D.O.O.

Search