Svjetska banka (IBRD, WB)

Traži pojmove iz Pojmovnika
Počinje s Sadrži Točan izraz

Pojam Definicija
Svjetska banka (IBRD, WB)

Međunarodna banka za obnovu i razvoj, međunarodna financijska institucija u sastavu UN-a. Osnovana 1944. na konferenciji u Bretton Woodsu (SAD), a počela s radom dvije godine kasnije. Godine 1994. IBRD ima 177 zemalja članica (Hrvatska je članica od 25. veljače 1993.), a članice mogu biti samo zemlje članice Međunarodnog monetarnog fonda. Svjetska banka je osnovana kako bi pomogla u obnovi ratom razrušene Europe. Postupno se transformira u banku za razvoj. Zadaci su joj: pomaganje obnove i razvoja članica investiranjem kapitala u proizvodne svrhe, poticanje privatnih investicija (garancijama ili sudjelovanjem u njima), utjecanje na ravnomjerni ukupni razvitak stavljanjem na raspolaganje financijskih sredstava pod povoljnijim uvjetima. Posebne djelatnosti Svjetske banke su: organiziranje i pružanje tehničke pomoći zemljama u razvoju, osnivanje instituta za ekonomski razvoj i obučavanje kadrova te osnivanje konzorcija za kreditiranje programa razvoja.

© AUTORSKO PRAVO NOVAC ZA SVE 2017. RAZVOJ I DIZAJN MEDIA4WIN D.O.O.

Search