sekundarno tržište

Traži pojmove iz Pojmovnika
Počinje s Sadrži Točan izraz

Pojam Definicija
sekundarno tržište

tržište za financijske instrumente iz druge ruke. Kad se emitiraju, instrumenti poput dionica, obveznica i certifikata o depozitu prodaju se na primarnom tržištu. Na sekundarnom tržištu prodaju se i kupuju vrijednosni papiri nakon njihove inicijalne distribucije.

© AUTORSKO PRAVO NOVAC ZA SVE 2017. RAZVOJ I DIZAJN MEDIA4WIN D.O.O.

Search