neizravni porez

Traži pojmove iz Pojmovnika
Počinje s Sadrži Točan izraz

Pojam Definicija
neizravni porez

porez koji se nameće na potrošnju dobara i usluga. Pojam neizravan označava pretpostavku da porez obično ne snosi poduzeće koje porez plaća nego se on u obliku više cijene prevaljuje na potrošača koji, dakle, neizravno snosi teret poreza. Neizravni su porezi npr. PDV i trošarine.

© AUTORSKO PRAVO NOVAC ZA SVE 2017. RAZVOJ I DIZAJN MEDIA4WIN D.O.O.

Search