jedinični porez

Traži pojmove iz Pojmovnika
Počinje s Sadrži Točan izraz

Pojam Definicija
jedinični porez

porez koji se nameće u fiksnom iznosu po jedinci kupljene robe.

© AUTORSKO PRAVO NOVAC ZA SVE 2017. RAZVOJ I DIZAJN MEDIA4WIN D.O.O.

Search