izuzeće

Traži pojmove iz Pojmovnika
Počinje s Sadrži Točan izraz

Pojam Definicija
izuzeće

određeni iznos po članu obitelji koji se pri izračunu oporezivog dohotka može oduzeti od prilagođenog bruto dohotka. 

© AUTORSKO PRAVO NOVAC ZA SVE 2017. RAZVOJ I DIZAJN MEDIA4WIN D.O.O.

Search