goodwill

Traži pojmove iz Pojmovnika
Počinje s Sadrži Točan izraz

Pojam Definicija
goodwill

nematerijalna imovina koja se sastoji od vrijednosti dohodovne sposobnosti, smještaja, organizacije marketinga, reputacije, klijentele itd. nekoga poduzeća. Goodwill može biti prenosiv uz naknadu na drugog poduzetnika pri prodaji tekućeg posla. Metode usvojene za vrednovanje pribavljenog goodwilla i način na koji se može uzeti u obzir njegova amortizacija za potrebe oporezivanja razlikuju se od zemlje do zemlje, a u skladu s time, i njegova kapitalizacija može ovisiti o volji strana. U ekonomskom smislu goodwill pretpostavlja da neko poduzeće ostvaruje iznad-prosječnu profitabilnost. U računovodstvenom smislu razlika između veće vrijednosti plaćene za neko poduzeće od fer vrijednosti njegove imovine.

© AUTORSKO PRAVO NOVAC ZA SVE 2017. RAZVOJ I DIZAJN MEDIA4WIN D.O.O.

Search