Kategorija 1

Moduli u ovoj kategoriji:

0 kn

U ovom besplatnom modulu vodimo vas korak po korak kroz proceduru osnivanja obrta, poduzeća (jednostavnih i klasičnih društava s ograničenom odgovornošću), OPG-ova i zadruga, što su najčešći organizacijski oblici za poslovanje malih i srednjih poduzetnika. Saznajte osnovne razlike u poslovanju koje zahtijevaju različiti oblici društava, obrta..., koliki su troškovi njihovog osnivanja, koje sve obrasce i tiskanice morate popuniti te na koje se sve adrese morate obratiti. ...

500 kn

Bez planiranja nema uspjeha! Poslovno planiranje je nužno u svim poslovnim aktivnostima i fazama razvoja jer se može planirati pokretanje, proširenje i/ili unapređenje postojećeg posla. Pa ipak, mnogi poduzetnici izbjegavaju sastavljanje poslovnog plana, djelomice i zato što je riječ o složenom procesu. U ovom modulu uz mnoštvo primjera možete naučiti koje sve elemente obuhvaćaju poslovno planiranje i analiza tržišta; koje vrste poslovnih planova postoje i kako se izrađuju; o kojim sve financijskim elementima morate voditi računa prilikom izrade poslovnog plana te o kojim pokazateljima ovisi ocjena opravdanosti ulaganja. ...

400 kn

Bilanca stanja je temeljni financijski izvještaj koji pokazuje jednu od slika poslovanja poduzeća, a sastoji se od aktive (imovine) i pasive (izvora sredstava). U ovom modulu možete naučiti što prikazuje aktiva, a što pasiva; koje sve vrste imovine postoje i kako se izračunavaju njihove vrijednosti; kako tretirati potraživanja i kakav je njihov porezni tretman (saznat ćete i najčešće pogreške koje se pri tome rade); kako se tretiraju različite kategorije obveza. Osim primjera bilance stanje u ovom modulu možete naći i tablicu za izračun bilance stanja vašeg poduzeća koje se pri tome rade); kako se tretiraju različite kategorije obveza. Osim primjera bilance stanje u ovom modulu možete naći i tablicu za izračun bilance stanja vašeg poduzeća. ...

400 kn

Račun dobiti i gubitka je drugi temeljni financijski izvještaj koji pokazuje uspješnost poslovanja u određenom razdoblju. U ovom modulu možete naučiti sadržaj i osnovne stavke te ulogu Računa dobiti i gubitka; kako se razvrstavaju prihodi i karakteristike različitih kategorija prihoda; koje sve grupe rashoda postoje, što su operativni troškovi i kako utječu na profitne marže kao što su EBITDA i EBIT; što je to amortizacija; po čemu se prihodi i rashodi razlikuju od primitaka i izdataka u novcu. Osim niza primjera u ovom modulu možete naći i kalkulatore pomoću kojih jednostavno možete izračunati plaće, autorske honorare i honorare preko studentskog ugovora i ugovora o djelu, te visinu kreditnih anuiteta. ...

350 kn

Izvještaj o novčanom toku je treći temeljni financijski izvještaj koji prikazuje izvore pribavljanja i način upotrebe novca te otkriva koliko je poduzetnik sposoban generirati novac. Novčani tok predstavlja krvotok trgovačkog društva. U ovom modulu možete naučiti načine izrade izvještaja o novčanom toku; saznati vrste novčanih primitaka i izdataka iz poslovnih, investicijskih i financijskih aktivnosti. Objašnjavamo važnost novčanog toka i donosimo prijedloge i mjere za očuvanje zdravog novčanog toka. Osim primjera izvještaja o novčanom toku u ovom modulu možete naći i službeni obrazac za izračun novčanog toka vašeg poduzeća. ...

1650 kn

Kupite sva četiri modula (nastavne cjeline) posvećenih poslovnom planiranju, bilanci stanja, računu dobiti i gubitka te novčanom toku. Kupnja sva četiri modula najbolja je opcija za cjelovito sagledavanje tema koje svaki uspješan poduzetnik mora "imati u malom prstu".  ...

© AUTORSKO PRAVO NOVAC ZA SVE 2017. RAZVOJ I DIZAJN MEDIA4WIN D.O.O.

Search