Modul 4 - Račun dobiti i gubitka

  • Broj polaznika/ca: 5
  • Cijena: 400 kn
Potvrda:

Završite sve lekcije i prođite završni ispit

Opis

Račun dobiti i gubitka je drugi temeljni financijski izvještaj koji pokazuje uspješnost poslovanja u određenom razdoblju. U ovom modulu možete naučiti sadržaj i osnovne stavke te ulogu Računa dobiti i gubitka; kako se razvrstavaju prihodi i karakteristike različitih kategorija prihoda; koje sve grupe rashoda postoje, što su operativni troškovi i kako utječu na profitne marže kao što su EBITDA i EBIT; što je to amortizacija; po čemu se prihodi i rashodi razlikuju od primitaka i izdataka u novcu.

Osim niza primjera u ovom modulu možete naći i kalkulatore pomoću kojih jednostavno možete izračunati plaće, autorske honorare i honorare preko studentskog ugovora i ugovora o djelu, te visinu kreditnih anuiteta.

Cijena

Naziv plana Cijena
1 mjesec: 400 kn
© AUTORSKO PRAVO NOVAC ZA SVE 2017. RAZVOJ I DIZAJN MEDIA4WIN D.O.O.

Search