Modul 3 - Bilanca stanja

  • Broj polaznika/ca: 6
  • Cijena: 400 kn
Potvrda:

Završite sve lekcije i prođite završni ispit

Opis

Bilanca stanja je temeljni financijski izvještaj koji pokazuje jednu od slika
poslovanja poduzeća, a sastoji se od aktive (imovine) i pasive (izvora sredstava).
U ovom modulu možete naučiti što prikazuje aktiva, a što pasiva; koje sve vrste
imovine postoje i kako se izračunavaju njihove vrijednosti; kako tretirati
potraživanja i kakav je njihov porezni tretman (saznat ćete i najčešće pogreške
koje se pri tome rade); kako se tretiraju različite kategorije obveza.
Osim primjera bilance stanje u ovom modulu možete naći i tablicu za izračun
bilance stanja vašeg poduzeća koje se pri tome rade); kako se tretiraju različite kategorije obveza.
Osim primjera bilance stanje u ovom modulu možete naći i tablicu za izračun bilance stanja vašeg poduzeća.

Cijena

Naziv plana Cijena
1 mjesec: 400 kn
© AUTORSKO PRAVO NOVAC ZA SVE 2017. RAZVOJ I DIZAJN MEDIA4WIN D.O.O.

Search