Kalkulator honorara

Ugovor o djelu

Autorski honorar

Autorski ugovor umjetnika

Doprinosi za mirovinsko

1. i 2. stup

Samo 1. stup

Bez mirovinskog i zdravstvenog

Zatvori

Bruto 1 {{twoDecimals(Gross)}}
Izdatak {{toProcenat(FeeType)}}% {{twoDecimals(Outlay)}}
Osnovica za doprinose {{twoDecimals(ContibutionBasis)}}
I. stup mirovinskog osiguranja {{Retirement1Percentage}}% {{twoDecimals(Retirement1)}}
II. stup mirovinskog osiguranja {{Retirement2Percentage}}% {{twoDecimals(Retirement2)}}
Oporezivi dohodak {{twoDecimals(TaxBase)}}
Ukupni porez 24,00% {{twoDecimals(Tax)}}
Ukupni prirez {{toProcenat(surtaxRate)}}% {{twoDecimals(Surtax)}}
Ukupni porez i prirez {{twoDecimals(TaxAndSurtax)}}
Doprinos za zdravstveno osiguranje 7,50% {{twoDecimals(HealthCare)}}
Bruto 2 {{twoDecimals(Gross2)}}
Neto isplata {{twoDecimals(Net)}}
© AUTORSKO PRAVO ANAMARI PREMUŠ POGAČAR NOVAC ZA SVE 2017.- 2018. RAZVOJ I DIZAJN ANAMARI PREMUŠ POGAČAR

Search