Dio banaka najavio jeftinije kredite za građane

Zbog novog pada nacionalne referentne stope neke će banke, koje koriste taj parametar u izračunima, sniziti kamatne stope na kredite građanima, što će biti vidljivo u anuitetima koji dospijevaju u veljači iduće godine.

Hrvatska udruga banaka (HUB) objavila je u srijedu novi izračun Nacionalne referentne stope prosječnog troška financiranja hrvatskog bankovnog sektora (NRS), koju dio banaka u Hrvatskoj koristi kao promjenjiv parametar na postojeće i nove kredite građanima, a koji pokazuje da je za treće tromjesečje ta stopa pala između 0,07 i 0,16 postotnih bodova.

Prema posljednjem izračunu za treće tromjesečje 2017. godine, NRS je pao u prosjeku za 0,07 do 0,10 postotnih bodova za kune i za 0,13 do 0,16 za eure u odnosu na prethodno tromjesečje.

Vrijednosti novih stopa 12-mjesečnog NRS1 su 0,89 posto za kune i 0,99 posto za eure; 12-mjesečnog NRS2 0,59 posto za kune i 0,89 posto za eure, a 12-mjesečnog NRS3 0,71 posto za kune i 1,07 posto za euro. Kretanje nacionalnih referentnih stopa od 2013. godine do danas vidljivo je u grafikonu:

nrs studeni 2017 hub

Izvor: HUB

Kod kredita banaka koje primjenjuju NRS najnovija promjena bit će vidljiva na anuitetima koji dospijevaju u veljači iduće godine.

U HNB-u ističu da je od početka primjene do danas NRS je kontinuirano u padu.

"Kamatne stope na kredite kod kojih se, primjerice, primjenjuje 12-mjesečni NRS umanjene su u posljednje četiri godine između 1,52 i 2,23 postotna boda za kredite u kunama te između 1,95 i 2,46 postotnih bodova za kredite u eurima. Iako je nemoguće točno prognozirati kretanje NRS-a u budućnosti, u sljedećim tromjesečjima i dalje postoji prostor za pad jer je NRS najviše povezan s kretanjem kamatnih stopa koje hrvatske banke plaćaju na depozite fizičkih i pravnih osoba, a ne direktno s inozemnim referentnim stopama (npr. EURIBOR-om)", pojašnjavaju u HUB-u.

© AUTORSKO PRAVO NOVAC ZA SVE 2017. RAZVOJ I DIZAJN MEDIA4WIN D.O.O.

Search